فؤاد شریفی

  • تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت
  • پست الکترونیک : ShortTime_Training@kwphc.ir
  • شماره تماس : 33347248 - 061

اداره آموزش کوتاه مدت

 

  • ارزيابي و نظارت بر دوره هاي آموزشي کوتاه مدت (دوره هاي ضمن خدمت کارکنان ) و دوره هاي بلند مدت (دانشجويي)
  • تهيه تقويم آموزشي سالانه دوره هاي کوتاه مدت بصورت بسته نرم افزاري و ارسال به شرکت هاي که با مجتمع همکاري آموزشي دارند.
  • تدوين مستندات اعتبار سنجي مجتمع جهت اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي از سازمان ها و ارگان هاي زيربط.
  • تهيه آمارهاي مختلف عملکردي مورد نيازمجتمع.
  • پذيرش و جذب کارورز بر اساس نياز واحدهاي مختلف مجتمع.

کارشناسان گروه

  • حمید چونگل
  • شماره تماس : 06133347247 - داخلی 3205

ارتباط مستقیم