راهبردها و برنامه های مجتمع

هر سازمانی دارای دو نوع کارکرد اصلی و پشتیبانی می باشد. کارکردهای اصلی، کارکردهایی هستند که وظیفه و مأموریت اصلی آن مجموعه را محقق می سازند و بر اساس یک دسته بندی، شامل فعالیت های آموزشی، پژوهشی، بین المللی و فرهنگی اجتماعی برای این مجتمع در نظر گرفته شده است. از طرفی کارکردهای پشتیبانی به کارکردهایی اطلا ق می شوند که به خودی خود هدف نیستند، اما انجام صحیح آن‌ها به تحقق کارکردهای اصلی می انجامد و به عبارتی عوامل «توانمندساز» به شمار می روند. کارکنان آموزشی و پژوهشی، مدرسان، دانشجویان، مدیران و نظام اداری، منابع مالی، خدمات و زیرساخت ها از جمله عوامل توانمندساز هستند. بر این اساس، اهداف راهبردی مجتمع، ذیل«راهبردهای متمرکز بر کارکردهای اصلی» و «راهبردهای متمرکز بر عوامل توانمندساز» ارائه و تبیین می گردد.

 1. راهبردها و برنامه‌های متمرکز بر کارکرد اصلی
  1. راهبردها و برنامه های آموزش
  2. راهبرد 1 - ساماندهي نظام مدیریت آموزشی مجتمع

   • طراحي و استقرار شوراي برنامه‌ريزي آموزشي
   • ارائه‌ی مدل جامعي براي تعيين برنامه‌هاي آموزشي بخش‌های مختلف صنعت آب و برق در استان
   • آينده‌پژوهي درفناوري‌ها و مشاغل صنعت آب و برق به منظور تدوين دوره‌هاي آموزشي جديد
   • برنامه‌ريزي جهت تشكيل كميته‌ی به روز رساني استانداردهاي آموزشي و شغلي مجتمع (با مشاركت خبرگان بازار كار و صنعت، مدرسان و كارشناسان) منطبق با تغييرات فناوري
   • تشكيل و استقرار كارگروه‌هاي فني، تخصصي، کاربردی و فناوري‌هاي پيشرفته
   • طراحي و استقرار شوراي نظارت و ارزيابي

   راهبرد 2 - توسعه و ارتقاء آموزش‌هاي فنی، تخصصی، کاربردی، فناوری‌های پیشرفته با رویکرد تقاضا محوری

   • شناسایی، طراحي و اجرای دوره های آموزشی فني، تخصصي، کاربردی (بلند‌مدت - ميان‌مدت - كوتاه‌مدت و مجازی)
   • برقراری تعامل فعال با سازمان‌ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریز ی های آموزشی
   • سازماندهی و اجرای دوره‌های آموزشی فني و تخصصي پيشرفته با توجه به تغييرات فناوري به ويژه فناوري هاي سطح بالا
   • گسترش حوزه های میا‌ن رشته ای در کنار حوزه های فنی مهندسی و تک رشته ای
   • فراهم نمودن زمینه به رسمیت شناختن گواهینامه های مجتمع ( در نظام آموزش عالی)توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مصوبات قانونی و انعقاد تفاهم نامه با وزارت علوم 

  3. راهبردها و برنامه های پژوهش و فناوری های نوین
  4. راهبرد 1- ساماندهی نظام مدیریت پژوهش در مجتمع برنامهی پيشنهادي:

   • طراحی و استقرار شورای پژوهشی به منظور بازنگری، اصلاح و بروز رسانی ضوابط و مقررات پژوهشی مجتمع
   • توسعه‌ی فرهنگ پژوهش و کارآفرینی در مجتمع و برقراری تعامل فعال با سازمان‌ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی و اجتماعی در برنامه ریز ی های پژوهشی
   • تدوین شاخص های سنجش بهره وری نظام علم و فناوری و پایش آن‌ها

   راهبرد 2- توسعهی فعالیت های پژوهشی به منظور حل مسائل واقعی صنعت آب و برق

   • نیازسنجی پژوهشی صنعت آب و برق
   • مدیریت اعتبارات پژوهشی صنعت آب و برق
   • تشکیل کنسرسیوم ها جهت انجام پژوهش برای صنعت آب و برق
   • مستند سازی و زمینه‌سازی انتقال دانش فنی

   راهبرد3- حمایت از توسعهی فناوریهای نوین و شکل دهی فعالیت های فناورانه

   • راه اندازی مرکز رشد مجتمع
   • شناسایی کلان روندهای فناوری و برنامه ریزی جهت بکارگیری در صنعت آب و برق از طریق شرکت‌های فناور
   • جذب شرکت های فعال در حوزه های فناورانه مرتبط با صنعت آب و برق به منظور استقرار در مرکز رشد
   • تشویق اساتید دانشگاه ها و دانشجویان سطح استان به منظور ورود به فعالیت های فناورانه

   راهبرد 4- توانمند سازی پژوهشی و ارتقاء بهره وری پژوهشی مجتمع

   • تبدیل مجتمع به اولین پژوهشگاه بین المللی صنعت آب و برق در سطح منطقه
   • افزایش دسترسی به منابع علمی از طریق گسترش کتابخانه عمومی و مجازی و حمایت از تولید و انتشار این منابع همسو با نظام علم و فناوری و نوآوری کشور
   • طراحی ساز وکارهای خاص ارتقای محققان پژوهشی وابسته به مجتمع برای تشویق تحقیقات توسعه ای و کاربردی
   • استفاده از حداکثر ظرفیت و تجارب نخبگان، دانشمندان، اعضای هیات علمی، مدیران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتی و غیردولتی و خصوصی در بخش پژوهش مجتمع.
   • گسترش فضای تولید علم و فکر با حمایت و برگزاری نشست-های تخصصی و مناظرات علمی در عرصه های مختلف صنعت آب و برق
   • تشویق و ارتقاء روحیه نوآوری در مجتمع برای تبدیل شدن به یک مجتمع فن آور و کارآفرین

  5. راهبردها و برنامه های فعالیت های بین المللی
  6. راهبرد1- شناسایی ظرفیت های موجود در فضای بین الملل به منظور توسعه آموزش و پژوهش

   • برنامه‌ريزي جهت بهره‌برداري از فرصت‌هاي آموزشي دركشورهاي توسعه يافته
   • برنامه ریزی و تسهیلگری جهت جذب حمایت های سازمان های بین المللی نظیر صندوق اقلیم (GCF )، صندوق سازگاری(AF ) ، جایکا (آژانس های بین المللی ژاپنJICA ) در صنعت آب و برق
   • برگزاری رویدادهای هدفمند در حوزه‌ی فناوری با جلب حمایت سازمان های بین‌المللی
   • حضور در همایش ها و مجامع علمی به منظور اطلاع از آخرین پیشرفت‌ها در زمینه ‌ی فناوری های نوین
   • ارتقای سطح همکاری‌ها با نهادهای بین المللی نظیر FAO، UNDP ، یونسکو، ICID و اتاق‌های بازرگانی و ... مربوط به کشورهای مختلف

   راهبرد2- ایجاد زمینه های لازم به منظور افزایش دانشجویان خارجی با تأکید بر استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه

   • فراهم كردن ساز و كارهاي انعقاد موافقت نامه با سازمان هاي بين المللي در خصوص به رسميت شناختن گواهينامه هاي مجتمع
   • فراهم كردن بسترهاي مورد نياز (استانداردها، فرآيندهاي آموزش) جهت كيفيت بخشي به آموزش‌ها منطبق با استانداردهاي بين المللي
   • برگزاري آزمون ها و ارزشيابي ها منطبق با استانداردهاي بين المللي واستانداردهاي كشورهاي توسعه يافته
   • حضور مؤثر در رویدادهای بین المللی و تبلیغ توانمندی-های آموزشی مجتمع در سطح بین الملل به منظور جذب بیشتر دانشجویان

   راهبرد3- شناسایی فناوری های تأثیرگذار در خارج از کشور و زمینه سازی جهت انتقال فناوری

   • شناسایی روندهای دانشی در سطح بین المللی و انطباق آن‌ها با نیازهای داخلی و تدارک ساز و کارهای انتقال آن-ها
   • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی به منظور آشنایی متخصصان داخلی با فناوری های روز
   • شبکه سازی و تشکیل گروه های همکاری با دانشمندان و متخصصان بین المللی در راستای انتقال فناوری های نوین

  7. راهبردها و برنامه های مسائل فرهنگی و اجتماعی
  8. راهبرد 1- ارتقای ارتباط میان جامعه و صنعت آب و برق برنامهی پيشنهادي:

   • توانمندسازي و ارائه‌ی خدمات آموزشی به بدنه‌ی اجتماعی جهت سازگاری با وقایع حدی مرتبط با صنعت آب و برق
   • تبيين راهكارهاي جذب اعتبارات لازم براي توانمند سازي و ارائه خدمات آموزشی کاربردی به بدنه اجتماعي
   • برگزاری دوره های آموزشی برای کشاورزان در استفاده‌ی بهینه از منابع آب
   • تولید محتوای آموزشی و فرهنگ سازی جهت حفظ و ترویج الگوی بهینه مصرف
   • اقدامات آموزشی- ترویجی در مناطق کمتر توسعه یافته در حفظ محیط زیست

   راهبرد 2- ترویج فرهنگ و الگوی ایرانی اسلامی در میان مخاطبین مجتمع

   • برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی میان دانشجویان و کارکنان
   • تولید بسته های فرهنگی – آموزشی به منظور ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی

   راهبرد 3 - توانمندسازي زنان در تحقق عدالت اجتماعی از طريق آموزش‌هاي کاربردی

   • سازماندهی و استقرار دوره هاي کاربردی ويژه مديران، مهندسين و كاردان هاي زن فعال در صنعت آب و برق
   • ارتقاء نقش آفريني زنان در كسب افتخارات ملي و بين المللي در سطح استان
   • تخصیص امکانات رفاهی مختص زنان مجتمع

 2. راهبردها و برنامه‌های عوامل توانمند ساز مجتمع
  1. راهبردها و برنامه های واحد اداری و کارکنان
  2. راهبرد 1 - استانداردسازی و اصلاح و بهبود فرآیندهای اداری

   • ايجاد تحول در بخش هاي اداري و نيروي انساني با توجه به ماموريت ها و ارزش هاي مجتمع
   • استقرار و ساماندهي شوراي تحول اداري
   • توسعه و بهبود سامانه های فناوري اطلاعات و ارتقاي خدمات الكترونيكي در جهت تحقق دولت الكترونيك

   راهبرد 2- توانمندسازی کارکنان و پیاده سازی نظام ارتقای شغلی

   • طراحي و استقرار نظام پيشنهادهاي پويا
   • طراحي و تدوين بسته‌هاي آموزشي ويژه ي کارکنان مجتمع
   • طراحي و استقرار الگوي فرآيند مديريت (انتخاب، انتصاب، ارتقاء و عملكرد) بر اساس شايستگي
   • ایجاد ارتقاء توانمندی های نیروهای اداری

   راهبرد 3- اصلاح هرم تحصیلی کارکنان و تعدیل نسبت نیروهای تخصصی به اداری

   • ایجاد زمینه و تشویق کارکنان مستعد به منظور ادامه تحصیل
   • جذب نیروهای متخصص در حوزه های فناورانه پس از اخذ مجوزهای لازم

   راهبرد 4- افزایش خدمات رفاهی کارکنان و برنامه های انگیزشی

   • افزایش سطح خدمات بیمه‌ای کارکنان
   • ساماندهي و ارتقاء فعاليت‌هاي زيارتي، سياحتي و گردشگري كاركنان
   • طراحي و برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي ورزشي تربيتي و آموزشي ويژه كاركنان و خانواده آن‌ها

  3. راهبردها و برنامه های واحد مالی و پشتیبانی
  4. راهبرد 1 - گسترش بازار و ایجاد تنوع در منابع درآمدی

   • برنامه ريزي جهت انعقاد تفاهم نامه‌هاي همكاري و قراردادهاي آموزشی و برگزاری آزمون برای سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های خارج از سازمان آب و برق
   • افزایش سهم درآمدی مجتمع از محل انعقاد قراردادهای پژوهشی و فناورانه
   • جذب کمک های مالی از صندوق های نوآوری و شکوفایی و سایر نهادها
   • طراحی، سازماندهی و برگزاری رویدادهای مرتبط با صنعت آب و برق شامل همایش ها، دوره ها، کارگاه ها، نشست های تخصصی و ...
   • ارتقاء سطح خدمات مرکز آموزش زبان در سطوح مختلف عمومی و تخصصی
   • ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی و تامین فضای آموزشی برای سایر نهادهای خارج از صنعت آب و برق

   راهبرد 2- کاهش نسبت هزینه های غیرعملیاتی به عملیاتی برنامهی پيشنهادي:

   • مدیریت هزینه های غیرضروری و کاهش آن ها
   • بهینه‌سازی مصرف برق، آب و تلفن با اتخاذ برنامه های اصلاحی

  5. راهبردها و برنامه های توسعه خدمات و زیرساخت های مجتمع
  6. راهبرد 1- توسعه/ بهبود فضاهاي آموزشي و ارتقاء/ تكميل تجهيزات مراكز آموزشي مجتمع بر اساس استانداردهاي آموزشي

   • توسعه‌ي كمي و كيفي و بهينه‌سازي فضاهاي فيزيكي مجتمع
   • ارتقاي زيرساخت‌هاي سخت افزاري و نرم افزاري فضای آموزشی

   راهبرد 2- بهبود امکانات رفاهی

   • بهبود امکانات و استانداردهای سالن غذاخوری و آشپزخانه
   • بهبود امکانات اسکان و خوابگاهی
   • ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی

   راهبرد 3- ایجاد زیرساخت های لازم برای حضور دانشجویان بین المللی

   • اصلاح مدارک، سامانه ها و فضای اداری- آموزشی با استفاده از زبان انگلیسی
   • ارتقای سطح زبان انگلیسی و عربی کارکنان به منظور برقراری ارتباط با دانشجویان بین‌المللی
   • بهبود فضای فیزیکی، استانداردسازی و افزایش جذابیت های بصری

   راهبرد4- عملیاتی کردن امکانات موجود در حوزه خدمات آزمایشگاهی

   • تجهیز، تعمیر و سازماندهی امکانات موجود و شکل‌دهی آزمایشگاه ها
   • اخذ تأییدیه‌ها و گواهی‌های لازم برای استانداردسازی و صدور مجوز به منظور ارائه‌ی خدمات به خارج از مجتمع
   • اتصال آزمایشگاه ها به شبکه‌ی آزمایشگاهی کشور

   راهبرد 5- ایجاد زیرساخت های لازم به منظور توسعهی فعالیت های فناورانه

   • ایجاد زیر ساخت های فیزیکی و اداری به منظور راه اندازی مرکز رشد
   • توسعه‌ی میزهای فناوری به منظور برقراری ارتباط میان پژوهشگران و بدنه‌ی اجرایی صنعت آب و برق
   • ایجاد فضای اداری و امکانات لازم به منظور فعالیت استارت آپ‌ها

   راهبرد 6- توسعهی روابط عمومی

   • استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام آموزش، پژوهش و فناوری صنعت آب و برق در استان و کشور
   • تولید محتوا در موضوعات علمی و فناوری صنعت آب و برق با زبان ساده و عامه فهم جهت پخش در رسانه های جمعی پس از اخذ مجوز‌های لازم
   • طراحی و اجرای مناظرات علمی در رسانه های عمومی با موضوعات تخصصی در حوزه‌ی صنعت آب و برق پس از اخذ مجوز‌های لازم