آموزش مجازی (از را دور)

سامانه آموزش مجازی یک نرم افزار بر روی بستر وب است که با تعاریفی همچون سامانه آموزش الکترونیکی، ال ام اس و سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی نیز شناخته می شود . بر خلاف تصور عموم، سامانه آموزش مجازی را راهی برای حذف مدرس می شناسند. اما در واقعیت این سامانه ابزاری که برای مدرس در جهت حذف محدودیت های آموزشی است. اگر بخواهیم کمی بیشتر در این خصوص صحبت کنیم باید اذعان داشته باشیم که سامانه آموزش مجازی یک نرم افزاری بی جان است که دانش و تفکر مدرس است که به پویایی این نرم افزار می افزاید و سامانه آموزش مجازی را به یک سامانه زنده و پرهیجان مبدل می سازد. سامانه های آموزشی که بصورت الکترونیکی و مجازی مورد استفاده قرار می گیرند بستری را فراهم می کنند تا فراگیران بتوانند فارغ از تمامی محدودیت ها و در هر زمان و مکان، در دوره های آموزشی دلخواه خود شرکت کنند.مزایای آموزش مجازی :
 • عدم محدودیت مکانی و زمان
 • محدود نبودن ظرفيت پذيرش
 • در نظر گرفتن استعدادهاي فردي
 • گسترش فرهنگ يادگيري مستقل
 • افزايش سرعت آموزش
 • كاهش نياز به فضاي بسته و كالبدي(كلاسهاي حقيقي)
 • كمك به توانمند سازي افراد براي يادگيري مستقل
 • استفاده از استادان مجرب در حوزه هاي گسترده تر(جغرافياي و تعداد دانشجويان)
 • امكان تطبيق و بهينه سازي كلاس ها تمرينات و مشاوره با نيازهاي فردي(دانشجو محوري)
 • انعطاف پذيري در اصلاح و تغيير محتوا
 • فراهم كردن زمينه هاي تبادل آزاد فرهنگي در داخل وخارج كشور
 • فراهم كردن بستر مناسب براي توسعه پايدار
آموزش مجازی (از را دور)