رئیس اداره صلاحیت حرفه ای

فؤاد شریفی

  • تحصیلات : کارشناسی ارشد مکانیزاسیون
  • پست الکترونیک :
  • شماره تماس : 33343125 - 061
واحد هاي تحت نظارت :
  • کارشناس مسئول برنامه ریزی، ارزیابی و اعتبارسنجی
  • کارشناس مسئول مطالعه و توسعه ی مدل های شایستگی
  • کارشناس مسئول آزمون