• امروز چهارشنبه 13 مهر ماه 1401

تاریخچه

 

به منظور آموزش و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و انجام فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی در صنعت آب و برق كشور از سال 1342 و به دنبال طراحی و ساخت سد دز در استان خوزستان، مركز آموزشی، برای رشد و پرورش نیروی انسانی درزمینه صنعت آب و برق پیش بینی و در محل ایجاد گردید. پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی ایران و درهنگام تدوین قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو به منظور سامان دهی امر آموزش در سال 1359 اقدام به ایجاد سازمان سازندگی وآموزش نمود كه از جمله مجتمع های وابسته به آن در استان‌های مختلف، مجتمع سازندگی وآموزش استان خوزستان می باشد .
مجتمع سازندگی و آموزش استان خوزستان در تاریخ 1 مرداد ماه 1365 تحت نظارت سازمان سازندگی و آموزش دوباره فعالیت خود را آغاز نمود . مسولیت مجتمع در اواخرسال 1368 به معاونت آموزش سازمان آب و برق خوزستان سپرده شد و در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری امور اجرایی از ساختار دولت به بخش خصوصی این مجتمع به عنوان یك موسسه غیر انتفاعی با نام آموزشكده فنی صنعت آب و برق خوزستان در سال 1373 به شماره 106 به ثبت رسید، و از اول مهر ماه سال 1374 با نام آموزشكده فنی صنعت آب و برق خوزستان دوران نوینی از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای در زمینه های مختلف صنعت آب و برق را ادامه داد. آموزشكده مسولیت اجرای كلیه ی دوره های آموزشی صنعت آب و برق را در استانهای خوزستان و كهگلویه و بویراحمد برعهده دارد.
با تغییر ساختار سازمانی آموزشكده امور پژوهشی از معاونت آموزشی جدا و بصورت معاونت پژوهشی كار خود را ادامه داد و با برگزاری سخنرانی های علمی - كاربردی و مشاوره با حضور درصنعت، زمینه را برای تحقیق در صنعت از طریق تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی فراهم كرده است. آموزشكده كلیه ی دوره های طرح های رشد و ارتقاء شامل كارگری، كمك كارشناسی، تكنسینی، كارشناسی، مدیریت، پیمانكاری، هیت علمی - صنعتی را اجرا می كند. با اخذ مجوز از سازمان فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی اقدام به برگزاری دوره های مورد نیاز برای سایر شاغلان صنعت كشور اجرا می كند.
از سال 1378 در 9 رشته ی مورد تایید وزارت نیرو و مصوب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در مقطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته از سوی دانشگاه جامع علمی - كاربردی اقدام به جذب وتربیت دانشجو كرده است.
از سال 1380 با انعقاد تفاهم نامه با موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت كرج اقدام به برگزاری دوره های كارشناسی ارشد در سه گرایش مدیریت اجرایی، منابع انسانی و مالی می‌كند.
هم اكنون علاوه بر اجرای دورهای رشدوارتقاء مصوب صنعت آب و برق و پذیرش دانشجو در مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی ارشد نسبت به طراحی دوره های مورد نیاز و درخواست سازمان‌ها و شركت‌ها نموده و در محل آموزشكده و دفاتر خود اجرا می كند.
لازم به ذکر است که این سازمان در سال 1386 از آموزشکده فنی صنعت آب و برق به مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق تغییر پیدا کرد.