• امروز چهارشنبه 31 شهريور ماه 1400

تاريخچه

 

به منظور آموزش و تربيت نيروي انساني متعهد و متخصص و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در صنعت آب و برق كشور از سال 1342 و به دنبال طراحي و ساخت سد دز در استان خوزستان ، مركز آموزشي ،براي رشد و پرورش نيروي انساني درزمينه صنعت آب و برق پيش بيني و در محل ايجاد گرديد . پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران و درهنگام تدوين قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت نيرو به منظور سامان دهي امر آموزش در سال 1359 اقدام به ايجاد سازمان سازندگي وآموزش نمود كه از جمله مجتمع هاي وابسته به آن در استان‌هاي مختلف، مجتمع سازندگي وآموزش استان خوزستان مي باشد .
مجتمع سازندگي و آموزش استان خوزستان در تاريخ 1/5/1365 تحت نظارت سازمان سازندگي و آموزش دوباره فعاليت خود را آغاز نمود . مسوليت مجتمع در اواخرسال 1368 به معاونت آموزش سازمان آب و برق خوزستان سپرده شد و در برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و واگذاري امور اجرايي از ساختار دولت به بخش خصوصي اين مجتمع به عنوان يك موسسه غير انتفاعي با نام آموزشكده فني صنعت آب و برق خوزستان در سال 1373 به شماره 106 به ثبت رسيد ، و از اول مهر ماه سال 1374 با نام آموزشكده فني صنعت آب و برق خوزستان دوران نويني از فعاليت‌هاي آموزشي ، پژوهشي و مشاوره‌اي در زمينه هاي مختلف صنعت آب و برق را ادامه داد. آموزشكده مسوليت اجراي كليه ي دوره هاي آموزشي صنعت آب و برق را در استانهاي خوزستان و كهگلويه و بويراحمد برعهده دارد.
با تغيير ساختار سازماني آموزشكده امور پژوهشي از معاونت آموزشي جدا و بصورت معاونت پژوهشي كار خود را ادامه داد و با برگزاري سخنراني هاي علمي- كاربردي و مشاوره با حضور درصنعت،زمينه را براي تحقيق در صنعت از طريق تعريف و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي فراهم كرده است.آموزشكده كليه ي دوره هاي طرح هاي رشد و ارتقاء شامل كارگري، كمك كارشناسي، تكنسيني، كارشناسي، مديريت، پيمانكاري، هيت علمي- صنعتي را اجرا مي كند. با اخذ مجوز از سازمان فني و حرفه اي وزارت كار و امور اجتماعي اقدام به برگزاري دوره هاي مورد نياز براي ساير شاغلان صنعت كشور اجرا مي كند.
از سال 1378 در 9 رشته ي مورد تاييد وزارت نيرو و مصوب وزارت علوم و تحقيقات و فناوري در مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته از سوي دانشگاه جامع علمي- كاربردي اقدام به جذب وتربيت دانشجو كرده است.
از سال 1380 با انعقاد تفاهم نامه با موسسه تحقيقات و آموزش مديريت كرج اقدام به برگزاري دوره هاي كارشناسي ارشد در سه گرايش مديريت اجرايي ، منابع انساني و مالي مي‌كند.
هم اكنون علاوه بر اجراي دورهاي رشدوارتقاء مصوب صنعت آب و برق و پذيرش دانشجو در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد نسبت به طراحي دوره هاي مورد نيار و درخواست سازمان‌ها و شركت‌ها نموده و در محل آموزشكده و دفاتر خود اجرا مي كند.
لازم به ذکر است که اين سازمان در سال 1386 از آموزشکده فني صنعت آب و برق به مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق تغيير پيدا کرد.