رئیس اداره حراست و امور محرمانه

محمد مهرپویا

  • تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  • پست الکترونیک : Herasat@kwphc.ir
  • شماره تماس : 33340531 - 061