• امروز چهارشنبه 13 مهر ماه 1401

ریاست مجتمع

 
محسن انصاری

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

پست الکترونیک : Managing_Director@kwphc.ir

شماره تماس : 333343125 - 061