ریاست مجتمع

مهدی هودگر

  • تحصیلات : دکترای معماری کامپیوتر
  • پست الکترونیک : Managing_Director@kwphc.ir
  • شماره تماس : 33343125 - 061