عصمت فرزادنیا

 • تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 • پست الکترونیک : HSE_Manager@kwphc.ir
 • شماره تماس : 33347242 - 061

نظام آموزشی نظام مهندسی

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان یکی از بزرگترین مراکز آموزش تخصصی ضمن خدمت در استان بوده که با برخورداری از بالغ بر 10 نوع مجوز از سازمان ها و ارگان های مختلف ارائه دهنده خدمات گوناگون در زمینه آموزش و پژوهش می باشد.
از جمله این مجوزها، اجرای دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در کلیه رشته های هفتگانه می باشد.

استانداردهای آموزشی :

 • استانداردهای آموزشی رشته برق
 • استانداردهای آموزشی رشته عمران
 • استانداردهای آموزشی رشته مکانیک
 • استانداردهای آموزشی رشته معماری
 • استانداردهای آموزشی رشته شهرسازی
 • استانداردهای آموزشی رشته نقشه برداری

ارتباط مستقیم

 • پست الکترونیک : Nezam@kwphc.ir
 • شماره تماس : 33345728 - 061