• امروز دوشنبه 6 بهمن ماه 1399

ریاست مجتمع

 
نرگس ظهرابی

تحصیلات : دکترای منابع آب

پست الکترونیک : Managing_Director@kwphc.ir

شماره تماس : 333343125 - 061