• امروز پنجشنبه 30 آبان ماه 1398

ریاست مجتمع

 
سعید کلهری

تحصیلات : کارشناسی ارشد فیزیک

پست الکترونیک : Managing_Director@kwphc.ir

شماره تماس : 333343125 - 061