معاونت مالی و پشتیبانی

عبدالکریم نوایی

  • تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  • پست الکترونیک : Financial_Assistant@kwphc.ir
  • شماره تماس : 33340075 - 061
واحد هاي تحت نظارت :
  • اداره بودجه و قراردادها
  • اداره حسابداری
  • امور اداری و پشتیبانی