• امروز دوشنبه 6 بهمن ماه 1399

معاون مالی و پشتیبانی

 
 
مهری شمسايي

تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

پست الکترونیک : Financial_Assistant@kwphc.ir

شماره تماس : 33340075 - 061