• امروز دوشنبه 5 خرداد ماه 1399

معاون مالی و پشتیبانی

 
 
موسی ناصر نژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت

پست الکترونیک : Financial_Assistant@kwphc.ir

شماره تماس : 33340075 - 061