معاونت آموزشی و پژوهشی

اسماعیل عرب زاده

  • تحصیلات : دکترای تخصصی اقتصاد - توسعه اقتصادی
  • پست الکترونیک : Education_Assistant@kwphc.ir
  • شماره تماس : 33343124 - 061
واحد هاي تحت نظارت :