• امروز سه شنبه 26 شهريور ماه 1398

معاون آموزشی و فرهنگی

 
موسی ناصر نژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت

پست الکترونیک : Education_Assistant@kwphc.ir

شماره تماس : 33343124 - 061