برگزاری کارگاه اهمیت بررسی خوردگی در تأسیسات سد و شبکه

کارگاه اهمیت بررسی خوردگی در تأسیسات سد و شبکه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 8 و 9 خرداد ماه از ساعت 9 الی 15 در محل سالن جلسات دفتر ریاست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان برگزار گردید.

در این کارگاه دو روزه که استقبال و رضایتمندی فراگیران را در پی داشت پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی، به بیان اصول و مبانی خوردگی در فلزات، انواع خوردگی و واکنش های آن، خوردگی در محیط های مختلف و روش های جلوگیری از آن پرداخته شد. همچنین جناب آقای دکتر علی حیدری مقدم با توضیح و تشریح اقدامات لازم و اصولی جهت نگهداری و بازدارندگی تجهیزات از خوردگی، مشکلات و مسائل شرکت ها در حوزه موضوع بحث را به صورت موردی بررسی نمودند و به پرسش های حضار پاسخ دادند.

 

 
     
 

 

دیدگاه خود را بیان کنید