برگزاری آزمون استخدامی شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی

به گزارش روابط عمومی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان آزمون جذب نیرو شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در قالب قرارداد تامین نیروی انسانی از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 26 اسفند ماه 1402 در محل مجتمع و دانشگاه پیان نور برای تعدا 2092 شرکت کننده برگزار گردید. در جریان برگزاری آزمون جناب آقای علم الهدی مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی از حوزه های برگزاری بازدید و از نزدیک بر روند اجرای آزمون را نظارت نمودند. در اثنای این بازدید با جناب آقای دکتر هودگر ریاست مجتمع نیز ملاقاتی داشتند که در این ملاقات بر ادامه همکاری طرفین تاکید گردید.

   
         
   

 

دیدگاه خود را بیان کنید