• امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399
 
نشست صمیمانه ریاست مجتمع و مدیران آموزش

نسخه چاپي
بازديد : 109
 
جلسه بررسی عملکرد ده ماهه آموزشی شرکت های طرف قرارداد سازمان در سال جاری با حضور ریاست مجتمع، مدیران آموزش شرکت ها در در مجتمع برگزار گردید. این جلسه که به تفکیک شرکت های هم ماموریت در دو روز برگزار گردید. با هدف ارایه گزارش عملکرد ده ماهه، پایش تقویم آموزشی سال 1399 و تبادل نظر در خصوص نحوه تدوین تقویم سال 1400 شرکت های طرف قرارداد سازمان تشکیل گردید.
در این جلسه دکتر نرگس ظهرابی ریاست مجتمع ضمن تبین سیاست ها و اقداماتی که در جهت تسهیل برگزاری دوره های آموزشی صورت گرفته است، توجه به نیازسنجی های علمی و دقیق آموزشی در تدوین تقویم آموزشی سال آینده را ضروری دانست و افزود: بهره وری صنعت آب و برق با توانمندی سرمایه انسانی آن صورت می پذیرد و این مهم وظیفه ما در مجتمع و مدیران آموزش در شرکت ها را بسیار پر اهمیت می کند تا با راهکارها و ابزارهای علمی و دقیق نیازسنجی آموزشی درستی برای تدوین تقویم آموزشی سال آینده داشته باشیم.
همچنین ایشان با اشاره به نظام صلاحیت حرفه ای و سیاست هایی که وزارت نیرو در خصوص نیروی انسانی شرکت های پیمانکار صنعت آب و برق دارد ، لزوم ارتقای سطح توانمندی ها و استفاده از فناوری ها را ضروری دانست و اضافه کرد:
 ظرفیت های بالقوه ای در حوزه های مختلف از جمله دانشگاه وجود دارد که مجتمع می تواند آنها را در خدمت شرکت های آب و برق قرار دهد.
رییس مجتمع گفت:  در حال حاضر بودجه آموزش شرکت ها متناسب با نیاز آموزشی و تقویم پیشنهادی آنها تخصیص نمی یابد. این موضوع به لحاظ برنامه ریزی های مالی و آموزشی مجتمع را دچار مشکل می نماید ، از طرفی در تحقق تقویم آموزشی و رفع نیاز آموزشی شزکت ها هم دچار محدودیت می شود. ضروری است برای سال 1400 بودجه آموزشی متناسب با تقویم پیشنهادی و نیاز آموزشی شرکت ها تنظیم گردد.
مدیران آموزش شرکت ها نیز ضمن ارایه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص وضعیت برگزاری دوره های آموزشی اجرا شده ، نیازسنجی مبتنی بر رفع مشکل صنعت و رضایت مندی شرکت کنندگان در دوره و مدیران متبوعه را بسیار ضروری دانسته و افزایش بودجه آموزشی را برای تقویم سال 1400 پیشنهاد نمودند.