• امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399
 
بیست و دومین دوره فعالیت ارزیابی حرفه ای کشور

نسخه چاپي
بازديد : 149

به گزارش شبکه خبری مجتمع، بیست و دومین دوره تربیت ارزیاب حرفه ای کشور در سالن اجتماعات مجتمع برگزار شد. در ابتدا دکتر صنگوری سواری مدیریت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان خوزستان هدف از این دوره را بررسی و آگاهی وضعیت مدیریت و انتصابات در سازمان ها عنوان نمود. ایشان همچنین از اعطای مجوز ایجاد کانون ارزیابی مدیران در استان خوزستان خبر داد.
در ادامه دکتر ظهرابی ریاست مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، ضمن تقدیر از ظرفیت‌سازی چنین دوره هایی در استان خوزستان به معرفی پتانسیل‌های مجتمع به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های خصوصی آموزش استان خوزستان با ۳۵ سال سابقه در برگزاری دوره‌های تخصصی و عمومی، به عنوان تنها مرکز علمی و کاربردی صنعت آب و برق کشور پرداخت. ایشان  همچنین آمادگی مجتمع را نسبت به همکاری در برگزاری امور کانون های ارزیابی برای شرکت ها، ارگان ها و نهادهای استان را اعلام  نمودند.
در ادامه این دوره دکتر حسینی راد معاون آموزشی مرکز مدیریت دولتی کشور با ابراز خرسندی از حضور در استان خوزستان، در خصوص محتوای دوره تربیت ارزیاب حرفه ای برای شایستگی های مدیران و نحوه اجرای آن توضیحاتی را بیان نمود.