• امروز سه شنبه 31 فروردين ماه 1400
 
برگزاری جلسه مجمع هیات امنای مجتمع

نسخه چاپي
بازديد : 446

جلسه مجمع هيات امناي مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان، هفتم آبانماه  برگزار گرديد.

طي اين جلسه محمد صالح اوليا معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني و رييس هيات امناي مجتمع و همچنين محمدرضا فدايي رئيس موسسه آموزش هاي تخصصي صنعت آب و برق به صورت ويدئو کنفرانسي حضور داشتند.

 در آغاز فرهاد ايزدجو مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان و قائم مقام هيات امناي مجتمع مواردي را در خصوص وضعيت موجود مجتمع بيان نمود.

در ادامه  نرگس ظهرابي، رييس مجتمع و دبير هيات امنا  گزارشي مختصر ازعملکرد مجتمع طي سال جاري ارائه نمود.

 پس از آن مباحثي پيرامون فعاليت هاي پژوهشي صنعت آب و برق و استفاده از ظرفيت هاي ايجاد شده در وزارت نيرو از جمله اکوسيستم هاي نو آوري صنعت آب و برق، صندوق پژوهش و فناوري و ... مطرح گرديد. سپس مقرر شد مجتمع نسبت به رفع نياز پژوهشي شرکت هاي آب و برق استان و همکاري با مراکز پژوهشي وزارت نيرو اهتمام ويژه اي داشته باشد. همچنين با توجه به فعاليت هاي مجتمع در زمينه ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي به تمامي شرکت هاي صنعت آب و برق در حوزه فعاليتشان در استان خوزستان و خارج از آن بنا شد، شرکت هاي صنعت آب و برق  بيشترين ظرفيت هاي آموزشي و فعاليت هاي قابل واگذاري خود را از طريق مجتمع انجام دهند.

در همين راستا ضمن تأکيد بر اهميت اجرايي شدن نظام صلاحيت حرفه اي شاغلين شرکت هاي پيمانکار، شرکت هاي آب و برق و تلکيفي که برعهده مراکز آموزشي وزارت نيرو گذاشته شده است، مقرر گرديد تا مجتمع با هماهنگي شرکت هاي آب و برق استان، براساس دستورالعمل ها و سازوکارهاي تعريف شده، نسبت به مراحل پياده سازي واجرايي نمودن آن اقدام نمايد.

در اين جلسه مديرعامل هاي شرکت برق منطقه اي خوزستان، شرکت توزيع نيروي برق استان خوزستان، شرکت مديريت توليد نيروي برق اهواز( نيروگاه رامين)، معاونت برنامه ريزي سازمان و معاونت برنامه ريزي آب و فاضلاب استان و ساير اعضا نيزحضور داشتند.