• امروز دوشنبه 16 تير ماه 1399
 
ریاست مجتمع میزبان رئیس دانشکده کشاورزی بود

نسخه چاپي
بازديد : 180
 

روز یکشنبه مورخ  14 اردیبهشت ماه، بازدید ریاست و معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز از امکانات آموزشی و پژوهشی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، با هدف توسعه همکاری ­های دو سویه صورت گرفت

در این بازدید ظرفیت آزمایشگاهی مختلف مجتمع در بخش های شیمی، مکانیک خاک، پمپ و مکانیزاسیون همچنین ظرفیت کارگاهی آموزشی به اشتراک گذاشته شد.

مقرر شد بازدیدی توسط مجتمع نیز از ظرفیت های آن دانشکده جهت توسعه همکاری های فی ما بین توسط واحد پژوهش و فناوری مجتمع نیز صورت گیرد.