پیش ثبت نام دوره های تابستانه ی اوقات فراغت فرزندان همکارصنعت آب و برق خوزستان

بسته آموزشی دوره های تابستانه

ویژه فرزندان همکاران صنعت آب و برق


اجرا در رده های:

1_ کودکان و نوجوانان

2_ دختران و پسران


شامل:
  • تدبر در قرآن
  • مهارتهای زندگی
  • دوره های مهارتی و هنری
  • علوم رایانه
  • زبان خارجی
  • ورزشی و تفریحی
  • آموزش خانواده
ثبت نام در دوره