بسمه تعالي
مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان
عنوان دوره : شرایط عمومی تربیت مدرس
 
شناسه دوره : DGB-852 تاريخ شروع : 1399/11/05
شناسه رايانه : 997235 تاريخ خاتمه : 1399/11/29
سطح : كارشناسي مسئول برگزار کننده : سامان زنگنه
 
ايام هفته ساعت شروع ساعت خاتمه استاد مدرک تحصيلي رشته تحصيلي ساعت نظري ساعت عملي تاريخ امتحان ساعت امتحان
يکشنبه
چهارشنبه
-
-
-
-
-
08:00 AM
08:00 PM
-
-
-
-
-
12:00 AM
12:00 AM
-
-
-
-
-
اساتید سازمان مدیریت دكترا مدیریت آموزشی 32 0 1399/11/29 08:00 AM
 
گروه برگزار کننده : آموزش هاي عمومي و مديريت
محل برگزاري : سامانه مجازی سازمان مدیریت