قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون
 

ضمن تبریک قبولی، لطفاً از روز شنبه مورخ 1400/03/01 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1400/03/05 نسبت به اسکن و بارگذاری مستندات و سوابق مورد نیاز قید شده در آگهی آزمون  در سامانه اینترنتی
http://azmoon9911.kwphc.ir
 اقدام نمایید.
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان.
شماره تلفن تماس: 33347248-061


ارسال شده توسط روابط عمومی در تاريخ 1400/2/30 ساعت 7:09:10 PM
کليه حقوق اين مطلب متعلق به مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان مي باشد.
 
info@kwphc.ir