• امروز چهارشنبه 13 مهر ماه 1401

مدير حراست و امور محرمانه

 
محمد مهرپویا

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی عمران

پست الکترونیک : Herasat@kwphc.ir

شماره تماس : 33340531 - 061