• امروز چهارشنبه 31 شهريور ماه 1400

اهم فعاليت هاي مجتمع

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان در پنج حوزه زير فعاليت دارد:


1_آموزش کارکنـان صنعت آب و برق :
از طريق همکاري با شرکت­هاي تابعه با برنامه­ريزي و اجراي دوره­هاي آموزشي کوتاه مدت در گرايش­هاي آب، آب و فاضلاب، محيط زيست، نيروگاه، انرژي، شبکه­هاي انتقال و توزيع نيروي برق، رايانه، ايمني، اداري، زبان، مالي، مديريت مي باشد که اين دوره­ها در دو بخش به شرح ذيل برگزار مي­گردد:

الف: دوره­هاي تخصصي و اختصاصي

ب: دوره­هاي نظام جامع آموزشي کارکنان وزارت نيرو


2_پذيرش و تربيت دانشجو :
در مقاطع کارداني و کارشناسي ناپيوسته نظام آموزش ترمي و در مقطع کارشناسي ناپيوسته نظام آموزش پودماني، از طريق کنکور سراسري دانشگاه جامع علمي- کاربردي با اعطاي مدرک تحصيلي رسمي وزارت علوم به دانش­آموختگان در حال برگزاري مي با شد همچنين پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد در آينده نزديک ايجاد خواهد شد.

رشته هاي مورد اجرا در اين مجتمع عبارتند از :

1_برق در گرايش­هاي قدرت و شبکه­هاي انتقال و توزيع.

2_عمران در گرايش­هاي آب و فاضلاب و سد و شبکه.

3_مکانيک در گرايش هاي بهره برداري و تعميرات نيروگاه.

4_رايانه در گرايش­هاي نرم­افزار و  IT

5_حسابداري.

6_بهينه­سازي مصرف انرژي در گرايش هاي ساختمان و صنعت.

لازم به توضيح است دوره هاي بلندمدت نظام آموزشي پودماني هافقط در مقطع کارشناسي ناپيوسته در رشته هاي مهندسي بهره برداري نيروگاه و مهندسي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در حال برگزاري است.

اضافه مي­نمايد که اين مجتمع با اهتمام و تلاشي که در راستاي ارتقاء سطح کيفي و کمي دوره­هاي بلند مدت در مقاطع مختلف کارداني و کارشناسي انجام مي­دهد، در سومين جشنواره ملي علمي- کاربردي دانشگاه جامع به عنوان مرکز آموزش عالي علمي- کاربردي نمونه سال 87 برگزيده شد.


3_همکاري پژوهشي :
همکاري هاي پژوهشي با شرکت­ها ي تابعه به منظور ايجاد بستـري مناسب براي پژوهش­هاي کاربردي.
در همين راستا دفتر پژوهش و فناوري مجتمع با انجام پروژه­هاي فني و غير فني، انتشار فصلنامه علمي و پژوهشي، برگزاري مستمر سمينارها و انتشار و چاپ درسنامه­هاي مختلف در زمينه صنعت آب و برق توانسته نياز شرکت­هاي تحت پوشش آموزشي را در منطقه و استان­هاي همجوار برآورده سازد.

عنوان بعضي از کتاب­هاي منتشره به شرح زير مي­باشد:

1_ شناخت رفتار و ساخت قطعات بتن مسلح

2_هيدروليک محاسباتي

3_بررس‍ي‌ و ت‍ه‍ي‍ه‌ راه‍ن‍م‍اي‌ ک‍ارب‍ردي‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از ب‍ت‍ن‌ پ‍لاس‍ت‍ي‍ک‌ در پ‍رده‌ آب‌ب‍ن‍د س‍ده‍ا

4_مواد، مصالح، بتن

5_بررسي ژئوتکنيکي در ساختگاه­ها

6_بتن در سد

7_آب و آب شيرين­کن­ها

8_محوطه­سازي

9_راهنماي علمي و کاربردي ارائه مطالب علمي و فني

10_اصول کلي پايداري و ايمني سدها

11_تزريق دوغاب سيماني در سنگ


4_اجراي دوره هاي آموزش کارکنان دولت، و ساير سازمان ها و ارگان ها با مجوز هاي اخذ شده و تفاهم نامه هاي زير:

1_اجراي دوره هاي آموزش کارکنان دولت در زمينه در حيطه « فرابري داده­ها » و « اداري » و صدور گواهينامه بر اساس مجوز شماره 14403/1803 مورخه 86/5/2 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور .

2_تفاهم­نامه همکاري آموزشي با سازمان فني و حرفه­اي.

3_اخذ پروانه مجتمع فني و حرفه اي آزاد از سازمان فني و حرفه­اي کشور.

4_اخذ مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي براي شاغلين بخش حمل و نقل جاده اي از سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان خوزستان.

5_تفاهم­نامه اجراي دوره­هاي آموزشي مديريت مصرف انرژي با سازمان بهره­وري انرژي ايران.

6_تأسيس مرکز آموزشي زبان آب و برق خوزستان تحت نظارت آموزشگاه زبان سيمين تهران.


5_انجام فعاليت­هاي آموزشي و پژوهشي باشرکت­هاي غير وزارت نيرو :

 اين مجتمع با برگزاري دوره­هاي شغلي تخصصي، عمومي و مديريتي جهت شرکت­هاي غير وزارت نيرو  از جمله شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي، صنايع فولاد خوزستان، پتروشيمي، شرکت ملي گاز، ... و بهره­گيري از امکانات آموزشي و تجهيزات کارگاهي و آزمايشگاهي زمينه مناسبي براي همکاريهاي آموزشي في مابين فراهم نموده است .