• امروز شنبه 18 مرداد ماه 1399

مدیر گروه آموزشی انرژی

 
موسی ناصر نژاد

تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق - سیستم های قدرت

پست الکترونیک : Enerji_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33343124- 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
گروه آموزشی نیروگاه
گروه آموزشی انرژی
گروه آموزشی شبکه