• امروز دوشنبه 16 تير ماه 1399

مدیر دفتر پژوهش و فناوری

 
محسن شیرالی

تحصیلات : دکترای مهندسی کشاورزی - سازه های آبی

پست الکترونیک : Research_Manager@kwphc.ir

شماره تماس : 33343123 - 061
 
واحد هاي تحت نظارت :
 
کتابخانه
واحد آموزش مجازی
واحد انفورماتیک