• امروز دوشنبه 5 خرداد ماه 1399
 
درخواست تدریس :
 
نام :   نام خانوادگی :  
نام پدر :   جنسیت :
تاریخ تولد : شماره شناسنامه :    
کد ملی :     وضعیت تأهل :
سابقه آموزشی (سال) : سابقه اجرایی (سال) :
دروس پیشنهادی برای تدریس:
1- 2- 3-
عضو هیات علمی : محل خدمت :
نوع استخدام : مرتبه :
پایه : کد موقت سامانه سجاد :
آدرس و اطلاعات تماس
شهر :    
آدرس :
تلفن : موبایل :    
ایمیل :    
 
سوابق تحصیلی
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل تاریخ اخذ مدرک نوع دانشگاه معدل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری
 
سوابق تدریس در مراکز و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم
عنوان درس تعداد واحد نام مرکز آموزش عالی نیمسال دفعات تدریس
سوابق اجرایی و اشتغال
نام محل اشتغال سمت نوع فعالیت کشور شهر زمان شروع زمان خاتمه