• امروز دوشنبه 6 بهمن ماه 1399
 
بازدید دوره ای از مجتمع آموزشی

نسخه چاپي
بازديد : 149

به گزارش روابط عمومی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان هیئت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان خوزستان در روز دوشنبه مورخ 15 دیماه، جهت بازدید دوره ای درمحل مجتمع حضور یافتند.
 طی این بررسی ،  قسمت های مختلف آموزشی، مالی، فرهنگی و امکانات آموزشی همچون آزمایشگاه ها و کارگاه ها مورد پایش قرار گرفت .
این هیئت، در راستای پایش عملکرد آموزشی به بررسی پرونده های دانشجویی پرداخته و باتوجه به شروع بازه برگزاری آزمون های پایانی نیمسال اول، نسبت به رصد و کنترل آزمون های  برخط  بررسی های لازم را اعمال نمودند.
در پایان، هیئت نظارت اظهار رضایت خود را از مجموعه خدمات آموزشی مجتمع اعلام داشتند.